Zdjęcie ogólne

Warunki wynajmu apartamentu

Zapoznanie się Gościa z poniższym regulaminem oraz jego akceptacja jest niezbędna do realizacji wynajmu.

1. Rezerwacja apartamentu
1.1. W odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie Gość otrzymuje informację na temat wolnych terminów.
1.2. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji. Przy dokonywaniu rezerwacji stosuje się wpłatę na konto bankowe zadatku w wysokości do 30 % ogólnej kwoty zamówienia.
1.3. Zadatek jest zwracana w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.
1.4. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej.
1.5. Minimalny okres wynajmu to jedna doba.

2. Ceny za wynajem i płatności
2.1. Obowiązujące ceny wynajmu apartamentu podane są na naszej stronie internetowej www.
2.2. Należność za pobyt pobierana jest z góry najpóźniej przed wydaniem kluczy.
2.3. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym terminie, Klient nie może żądać zwrotu.

3. Przyjazd i wyjazd Klientów
3.1. Klientów oczekujemy w dniu przyjazdu od godziny 14-20(21).
3.2. Opuszczenie apartamentu przez Klienta w ostatnim dniu pobytu powinno nastąpić do godziny 12:00.
3.3. Przekazanie kluczy oraz odbiór apartamentu będzie odbywało po wcześniejszym zgłoszeniu przez Klienta i ustaleniu godziny odbioru telefonicznie, dzwoniąc na numer +48 502 36 90 16 lub +48 501 36 90 16
3.4. W uzgodnionych przypadkach istnieje możliwość ustalenia indywidualnych godzin przyjazdu i wyjazdu.

4. Normy obowiązujące podczas pobytu
4.1. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00.
4.2. Prosimy o niepalenie papierosów oraz nieużywanie otwartego ognia na terenie całego domu (w szczególności w pokojach).
4.3. Przed wyjściem z pokoju prosimy o zamknięcie okien i drzwi na balkon oraz drzwi do apartamentu i drzwi zewnętrznych do obiektu na klucz. Nie bierzemy odpowiedzialności za pozostawione rzeczy na terenie całej posesji. Opłata za zagubienie kluczy wynosi 100 złotych.
4.4. Przed wyjściem prosimy o wyłączanie światła i wszelkich urządzeń elektrycznych.
4.5. Goście odpowiadają materialnie za wszelkie uszkodzenia oraz zniszczenia powstałe z ich winy.
4.6. Parking na terenie posesji jest przeznaczony tylko dla gości naszego obiektu. Parking jest bezpłatny oraz niestrzeżony przeznaczony dla samochodów osobowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu oraz rzeczy w nich znajdujące się. Gości korzystających z parkingu prosimy o zamykanie bramy wjazdowej na teren posesji.
4.7. Liczba osób zajmujących pokój nie może być większa niż ustalona z właścicielem obiektu. Osoby odwiedzające naszych gości proszone są o opuszczenie obiektu do godziny 22.00. Zabronione jest urządzanie imprez towarzyskich. W przypadku interwencji Policji bądź Straży Miejskiej Gość zostanie obciążony karą w wysokości 1000 zł.
4.8. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub usterek prosimy o niezwłoczne poinformowanie właściciela apartamentu dzwoniąc na numer +48 501 36 90 16 lub 48 502 36 90 16..
4.9. Klient zobowiązany jest do utrzymywania obiektu w stanie zastanym. Klient odpowiada za szkody wyrządzone w apartamencie
4.10. Do obowiązków klienta należy również pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem.

Podpis Klienta